kamenrider : v. floche

ki : v. qui

kiki : attribut duveteux principalement féminin

Kwannonie : pays d'origine de Kwannon, v. aussi Lusitanie, Portuguie